Statuten van het edele 30’en

Feunstatuten aanvulling:

 • Vinnie observeert als iemand kotst
 • Maak wil dat iedereen kotst

30 Statuten

 • 30en is een wreed gezelschapsspel dat gespeeld wordt met 6 dobbelstenen, een bak (bij 5 of meer spelers wordt gespeeld met 2 bakken) en een foambak.
 • Het doel van 30en is om elkaar kapot te 30en.
 • De winnaar is degene die aan het eind van de avond de meeste legitiem gedronken bakken achter zijn naam heeft.

Speeltijd

 • Bij aanvang van het 30en wordt een eindtijd afgesproken. Op deze eindtijd kunnen deelnemers het spel verlaten, mits redelijk. Het spel verlaten wordt vaak niet gewaardeerd. Op de eindtijd wordt bepaald of, wanneer en tot hoe laat doorgespeeld wordt.
 • Bij 30en zonder eindtijd bepalen de spelers gezamenlijk de eindtijd.
 • Deelnemers kunnen tijdens de afgesproken speeltijd alleen het spel verlaten eerst nadat zij hebben gebarkt. Er kan een uitzondering worden gemaakt bij hoogst falende (kapotte) deelnemers. Het spel verlaten op eigen initiatief wordt vrijwel nooit gewaardeerd.

Het spel

 • De spelers gooien om de beurt.
 • De speler die aan de beurt is gooit de eerste keer met 6 dobbelstenen (deel 1 van zijn beurt). Na elke worp laat de speler zoveel dobbelstenen liggen als hij wil maar minimaal één dobbelsteen liggen. De overige dobbelstenen mag de speler opnieuw gooien. Totdat alle 6 dobbelstenen blijven liggen. Er zijn dan 4 opties:
  • De dobbelstenen tellen op tot 10 of lager. In dat geval krijgen alle andere spelers 1 bak.
  • De dobbelstenen tellen op tot hoger dan 10 en lager dan 30. De speler krijgt zelf het aantal strepen dat hij lager heeft gegooid dan 30.
  • De dobbelstenen tellen op tot 30. De speler gooit de laagste dobbelsteen opnieuw.
  • De dobbelstenen tellen op tot 31 of hoger. In dat geval gooit de speler alle dobbelstenen opnieuw (deel 2 van zijn beurt), hierbij probeert hij zoveel mogelijk dobbelstenen te gooien van het gegooide getal boven de 30 (bij bijv. 36, gooit men op de 6en). De speler laat elke dobbelsteen van het getal waar hij zich op richt liggen. De speler gooit de resterende dobbelstenen opnieuw en blijft zo doorgooien totdat hij bij een worp geen enkele dobbelsteen op het gewenste getal dobbelt. Als de speler 6 maal het gewenste dobbelt mag hij opnieuw alle dobbelstenen gooien (in theorie kan dit oneindig doorgaan). De speler links van de dobbelende speler krijgt het aantal strepen dat de dobbelende speler op deze manier heeft gegooid (bijv. drie 6en leidt tot 18 strepen).
 • Vervolgens is de volgende speler aan de beurt. Er wordt met de klok mee gespeeld.

Aanvullende dobbelregels

 • Op elk moment gedurende zijn beurt kan een speler een grote straat gooien (1,2,3,4,5,6). Als dit gebeurt en de speler kiest ervoor dit te laten liggen eindigt zijn beurt. Als dit in het eerste deel van zijn beurt gebeurt worden alle staande bakken en strepen van alle andere spelers verdubbelt. Als dit in het tweede deel van zijn beurt gebeurt dan worden de op dat moment gegooide dobbelstenen opgeteld (voorzover deze op het juiste getal zijn gegooid) bij de score van de speler links van hem en vervolgens worden de bakken verdubbeld.
 • Als je bij je 1ste worp 3 of meer 1en gooit laat je deze 1en liggen, zo niet dan krijg je een bak des (en ben je een laffe herder).
 • Een op de grond gegooide dobbelsteen wordt opnieuw gegooid.

Administratie

 • Er wordt een administrateur aangewezen. Administreren is lastig in een hectisch spel als 30en, zeker nadat aardig wat bakken genuttigd zijn. Houdt hier rekening mee, wanneer je vindt dat de administrateur je tekort doet. Wanneer nodig wordt de administrateur van zijn taak ontheven. Alleen bij hoogst gênante administratie krijgt de administrateur een bak des.
 • Bakken worden genoteerd als een rondje, 6 strepen is één bak.

Drinkregels

 • Spelers kunnen alleen gehele bakken drinken. Wanneer een speler één of meerdere bakken heeft opgedronken worden deze bij hem afgestreept.
 • Degene die aan de beurt is kan niet legitiem bakken drinken.
 • Degene waarvoor gedobbeld wordt (degene links van degene die aan de beurt is) kan niet legitiem bakken drinken.
 • Wanneer een speler 5 of meer bakken heeft staan, drinkt hij verplicht minimaal 5 bakken achter elkaar op. Het spel wordt stilgelegd totdat deze speler zijn bakken heeft gedronken. De speler kan de bakken over één of meerdere glazen verdelen, het maximum aantal glazen is het aantal te nemen bakken.
 • Bij een eventuele pauze (of tijdens het wachten op een speler die 5 of meer bakken moet drinken) mogen openstaande bakken legitiem opgedronken worden.
 • De bak kan gedibst worden als deze ongebruikt is. De bak kan ook gedibst worden als iemand de bak utiliseert, dan zul je echter wel moeten wachten tot de gebruiker klaar is.
 • Een ingeschonken bak die zonder goede reden niet direct wordt opgedronken (niet legitiem mogen drinken is geen goede reden), mag overgenomen worden door een speler die deze wil opdrinken.
 • Bakken die gedronken worden zonder dat een speler bakken open heeft staan, zijn hobbybakken. Dit geldt ook voor bakken die gedronken worden op een moment dat drinken niet legitiem is. Hobbybakken tellen niet mee voor de score.
 • Wanneer een speler een dubbele bak heeft ingeschonken en nog aan het drinken is terwijl er bakken voor hem worden gegooid. Dit kan alleen als er grote straat wordt gegooid of onder de 10. Dan wordt eerst een eventueel volledig gedronken bak afgestreept en vervolgens de gegooide bak bijgeschreven.

Etiquette / gedragsregels

 • 30en wordt gespeeld met een bak. Het Heineken ellipse 25cl bierglas is de enige officieel geaccrediteerde 30 bak en heeft daarom hoogst de voorkeur. Dit glas kan gebruikt worden als enkele bak bij inschenken tot halverwege de ster (12,5cl) en als dubbele bak bij inschenken tot aan de 25cl streep. Als er geen geaccrediteerde bak aanwezig is wordt een of meerdere vervangende bak(ken) gekalibreerd.
 • Degene die een bak (geaccrediteerd danwel vervangend gekalibreerd) laat sneuvelen, drinkt per direct een liter boot des.
 • De foambak dient alleen voor het deponeren van overbodige foam.
 • 30en wordt gespeeld met bier. Alleen zij die dit fysiek niet aankunnen mogen met andere drank spelen, waarbij het alcoholpercentage gelijkwaardig wordt afgetapt, in overleg met het deelnemersveld wordt bepaald of een niet bierdrinkend deelnemer shots drinkt of bakken ook volumetechnisch gezien matcht.
 • Het aannemen van dobbelstenen of het op de grond laten vallen van dobbelstenen leidt tot een bak des per dobbelsteen.
 • Als iemand onder de 10 gooit, zich daarop richt of de overige deelnemers graag willen dat iemand dit doet, is het goed gebruik om ‘onder de 10, onder de 10, onder onder onder de 10!’ te scanderen.
 • Regels kunnen in overleg worden toegevoegd en aangepast. Pas na zorgvuldig testen en afstemming met het leeuwendeel van de belangrijke 30 spelers der aarde worden de statuten aangepast.